ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΒΟΡΕΙΝΟ     ΣΤΙΣ  22 ΙΟΥΝΙΟΥ  2016
κάτω: ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου.